4.9.2011
Пейнтбол /судалгаа/
Пейнтболын талаар материал нийтэллээ.

4.9.2011
Биомасс, түүний хэрэглээний талаар судалгаа
Биомасс болон түүний хэрэглээний талаар материал нийтлэж байна. хэрэгтэй бол татаж аваарай.

24.8.2011
Оймсны үйлдвэр байгуулах төслийн ерөнхий судалгаа /дутуу/
хэрэг болох бол татаж аваарай. бүрэн дуусаагүй төсөл юм. ерөнхий танилцуулга төдий л байгаа:


15.3.2010
Улсын хилээр зорчигчдын судалгаа
Зарим нэг судалгааг нийтлэж бйана.

Татаж авч хэрэглээрэй.