24.8.2011
Хөрөнгө оруулагч нарт төслөө хэрхэн танилцуулах вэ?
Бизнесийн санаа хамгийн үнэтэй, "чулуу" болсон өнөө цагт бодсон санасан зүйлээ төлөвлөөд төсөл болгоод хөрөнгө оруулах боломжтой этгээдэд зөв, үр ашигтай талаас нь танилцуулж хамтран ажиллах нь юу юунаас чухал. Ямар ч сайхан санаа байгаад түүнийгээ төсөл болгож, хэрэгжих боломжтой эсэхийг нь тогтоохгүй бол тэр зөвхөн санаа төдий хийсвэр зүйл байсаар байх болно. Харин үүний оронд төсөл болгоод дараа нь хөрөнгө оруулагчийн сонирхолыг татахуйц хэмжээнд танилцуулна гэдэг яггүй ажил юм шиг байгаан. Тийм болохоор би өөрийн хийсэн танилцуулгыг та нарт санаа аваг гэж нийтэллээ. ОК
 
...
3.12.2009
Зээлийн шинжилгээ /Presentation/
Зээлийн шинжилгээний талаар өөрийн боловсруулсан слайдыг нийтэллээ.

Хэрэг болохоор зүйл байвал татаж аваарай. Цаашид илүү олон зүйлийг нийтлэх болно. Мөн Өөрийн боловсруулсан бэлэн бизнесийн төслүүдийг нийтлэхээр төлөвлөж байна. Өөрийнхээ хэмжээнд зах зээлийн салбаруудын төвлөрсөн судалгааг боловсруулж нийтлэнэ.
Миний нийтлэл хэсэгт өөрийн үзэл бодлийг тусгасан нийтлэл бичиж байрлуулна.
...
2.12.2009
Санхүүгийн шинжилгээ / presentation Pro/
Санхүүгийн шинжилгээний үе шатууд, анхаарах асуудлуудын талаар өөрийн эмхэтгэсэн слайдыг нийтлэж байна. Зээлийн ажилтан нар зээл хүсэгчийн санхүүгийн байдалд шинжилгээ хийхдээ анхаарах нэмэлт асуудлуудыг ч мөн чадах чинээгээрээ оруулсан.

Амжилт хүсэе.